Bidrag til Politica

Hvis du ønsker at bidrage til tidsskriftet med en boganmeldelse eller en artikel, er du velkommen til at kontakte os med dit forslag for nærmere aftale.

Alle danske politologer opfordres til at sende artikler og temaforslag til Politica!

Politica – tidsskrift for politisk videnskab er udkommet kontinuerligt siden 1968 som et bredt dansk politologisk tidsskrift. Politica publicerer originale, fagfællebedømte forskningsartikler af høj kvalitet inden for alle delområder af statskundskaben.

Tidsskriftets redaktionspanel og forfattere dækker meget bredt på tværs af de danske politologiske forskningsmiljøer og -institutioner. Redaktionen består af forskere fra statskundskabsinstitutterne ved Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Engelske abstracts for alle artikler indekseres i internationale abstracts-databaser, ligesom artikler publiceret i Politica giver point i den bibliometriske forskningsindikator.

Såvel etablerede som yngre forskere samt studerende fra alle dele af de politologiske miljøer opfordres til at indsende manuskripter og temaforslag til Politica.

Artikler

Politica modtager gerne originale forskningsartikler af høj kvalitet fra alle dele af statskundskaben. Alle manuskripter underkastes dobbeltblind fagfællebedømmelse.

Forfattere bedes sende artikelforslag via dette link https://tidsskrift.dk/politica/about/submissions

Temanumre

Politica modtager gerne forslag til temanumre om emner inden for alle dele af statskundskaben. Et temanummer indeholder typisk fire-seks artikler, der behandler en fælles overordnet problemstilling. Alle forslag til temanumre vurderes af Politicas redaktion. Alle artikler, der indgår i et temanummer, underkastes desuden dobbeltblind fagfællebedømmelse.

Forskere, der ønsker at påtage sig rollen som redaktør af et temanummer, bedes sende synopsis med temaforslag til redaktionens tovholder for temanumre, Tore Vincents Olsen (tvo@ps.au.dk).

Videnskabelig kronik

Politica modtager gerne artikler, der har format af en videnskabelig kronik. Denne type artikler indeholder en forskningsbaseret diskussion og behandling af en aktuel politologisk problemstilling, og de kan både indgå som et kritisk perspektiv i et temanummer eller indsendes selvstændigt. En videnskabelig kronik må maksimalt fylde 4.000 ord inklusive indledende resumé, litteraturliste og eventuelle noter. Er der tabeller eller figurer i kronikken, fratrækkes de det samlede antal ord til rådighed. Indsendte bidrag i denne artikel kategori peer-reviewes internt i Politicas redaktion.

Forfattere bedes sende forslag via dette link https://tidsskrift.dk/politica/about/submissions

Boganmeldelser

Politica modtager gerne anmeldelser af relevante bøger. Interesserede anmeldere bedes kontakte anmeldelsesredaktør, Tore Vincents Olsen (tvo@ps.au.dk).


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.