Forslag til temaer til Politica

Et nummer af Politica er oftest centreret omkring et fælles tema. Politicas redaktion udvælger hvert år temaer ud fra videnskabelig og samfundsmæssig relevans og under hensyn til en bred dækning af statskundskabens fagområder og faglige miljøer. Hvis du har en ide til videnskabelig belysning af et samfundsmæssigt vigtigt emne, opfordrer vi dig til at sende et forslag til et kommende tema til Politica. Vi modtager også gerne temaforslag fra grupper af forskere, og både yngre og mere etablerede forskere opfordres til at indsende temaforslag.

Forslagene bør være 1-2 sider lange og indeholde en præcisering af temaet samt

  • temaets videnskabelige relevans
  • temaets samfundsmæssige relevans
  • eventuelle tanker om mulige forfattere (måske endda 4-6 konkrete artikelforslag)
  • foretrukket tidspunkt for aflevering af artikelforslag til bedømmelse

Hvis dit/jeres temaforslag accepteres, forpligtes du/I til at fungere som ekstern redaktør af temanummeret i samarbejde med en intern redaktør fra politicas redaktion. Et Politica-nummer indeholder seks artikler, hvoraf typisk fem artikler er centreret om det fælles tema. Du skal derfor som udgangspunkt regne med, at temanummeret skal indeholde fem artikler, men det kan ændres efter aftale med redaktionen under hensyn til artikelforslagenes kvalitet, temaets omfang og lignende. Alle artikelforslag skal gennemgå bedømmelse ved to fagfæller, og mindst én af bedømmerne er anonym.

Artikler

Ud over forslag til temanumre modtager vi som altid gerne enkeltartikler inden for alle statskundskabens underdiscipliner. Disse artikler bliver bedømt af to eksterne reviewere og bringes oftest som sidste artikel i temanumrene eller i et særskilt nummer med enkeltartikler. 


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.