Du er her: 

Meddelelse fra redaktionen

Politica – tidsskrift for politisk videnskab er udkommet kontinuerligt siden 1968, og i alle årene har læserne fået en papirudgave af tidsskriftet i hænderne. Dette ændrer sig nu. Redaktionen har besluttet, at Politica fra og med 2015 kun udkommer elektronisk her på hjemmesiden. 

Ved kun at udkomme elektronisk kan vi holde produktionsomkostningerne på et niveau, hvor vi kan stille tidsskriftet gratis og nemt til rådighed for alle interesserede læsere. Derved håber vi, at Politica vil blive endnu mere attraktivt for en endnu større kreds af såvel læsere som forfattere.

Politica vil fortsætte som et bredt politologisk tidsskrift, der publicerer originale, fagfællebedømte forskningsartikler af høj kvalitet inden for alle delområder af statskundskaben. Ligeledes fortsætter vi med at udgive boganmeldelser. Overgangen til online-publicering ændrer således ikke vores redaktionelle linje, peer review-procedurer eller visuelle opsætning.

Alle numre fra og med årgang 47, nr. 1 (februar 2015) skal således findes her på siden, hvor man også kan tilmelde sig et nyhedsbrev, så man modtager tidsskriftet elektronisk, når det udkommer.

Fortsat god læselyst!

Redaktionen


Tidsskriftet Politica

4 temanumre pr. årgang
Aktuelle enkeltartikler
Anmeldelser

Politicas ph.d.-serie

Ph.d.-afhandlinger fra
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Bidrag til Politica

Skriv en anmeldelse 
eller
en artikel til politica


Ophavsretten tilhører politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 01.02.2016

Ophavsret

Ophavsretten tilhører politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.