Anne Skorkjær Binderkrantz

Magtens midler. Danske interesseorganisationer og deres indflydelsesstrategier

Danske interesseorganisationer anvender et bredt arsenal af indflydelsesstrategier. De henvender sig til embedsmænd og politikere, de søger at fange mediernes opmærksomhed, og de mobiliserer deres medlemmer i eksempelvis brevskrivningskampagner. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske landsdækkende interesseorganisationer giver afhandlingen det første samlede billede af, hvilke indflydelsesstrategier danske interesseorganisationer benytter sig af - og dermed af de magtens midler, som spiller en rolle for organisationernes indflydelse.

Afhandlingen dokumenterer, at nogle interesseorganisationer udviser en forkærlighed for strategier rettet mod centrale beslutningstagere, mens andre er mere tilbøjelige til at benytte sig af mediekampagner og medlemsmobiliseringer. Herudover viser det sig, at inddragelse i offentlige beslutningsprocesser spiller en betydelig rolle for organisationernes politiske arbejde. Afhandlingen belyser desuden sammenhængen mellem interesseorganisationers besiddelse af forskellige typer af ressourcer og deres anvendelse af forskellige indflydelsesstrategier.

Udgivet december 2005

Download pdf


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.