Thomas Frank

Struktur, magt og legitimitet. En analyse af, hvorfor og hvordan Kodeks for God Offentlig Topledelse anvendes af danske og hollandske topembedsmænd

I foråret 2005 lancerede danske topembedsmænd et dansk Kodeks for God Offentlig Topledelse. Endnu et moderigtigt forbedringsværktøj var født, og samtidig var Danmark nu også på dette punkt en del af en international trend inden for OECD. Gennem en komparativ analyse forsøger afhandlingen at afdække de komplicerede spørgsmål, der følger i kølvandet på sådan en lancering: Hvorfor skulle man som topembedsmand overhovedet anvende et kodeks? Og hvis man endelig er optændt af den indre ild, hvordan kan fænomenet kodeks omsættes til konkret praksis? Endelig undersøger afhandlingen, om den nationale tilgang til iscenesættelsen og implementeringen af kodekset har en betydning for anvendelsen af denne. I mange andre lande er kodekset således iscenesat og initieret af det politiske niveau, mens det i Danmark i stedet var topembedsmændene selv, der tog initiativet og iscenesatte kodekset med støtte fra Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner). Afhandlingen er den første større komparative undersøgelse af Kodeks for God Offentlig Topledelse, og den baserer sig på to spørgeskemaundersøgelser, seks casestudier og 23 interviews blandt topembedsmænd i den danske og hollandske centraladministration.

Hent pdf


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.