Morten Jakobsen

Organisatorisk support og samproduktion. Et eksperimentelt studie af styringsstrategier i den offentlige uddannelsessektor

Når man fra politisk side ønsker at tilpasse og forbedre offentlige velfærdsydelser, kræves en god fornemmelse for, hvad der sker ved ’frontlinjerne’ af den offentlige forvaltning, hvor velfærdsydelserne konkret tilvejebringes – såsom skoler, hospitaler, daginstitutioner, plejehjem, politiarbejde på gaderne eller hjemmehjælp. Men hvilke muligheder har man fra politisk side i forhold til at organisere tilvejebringelsen af velfærdsydelser, herunder det konkrete input fra såvel offentligt ansatte som brugerne, så vi sikrer en høj grad af velfærd? Afhandlingen har sit udgangspunkt i dette spørgsmål med særligt fokus på uddannelsesområdet.

I afhandlingen anvendes et større felteksperiment foretaget i samarbejde med Århus Kommune til at undersøge to politiske styringsstrategier, organisatorisk support og samproduktion, i forhold til, hvordan uddannelsen af udsatte førskolebørn kan organiseres. Organisatorisk support fokuserer på de offentligt ansattes input, mens samproduktion fokuserer på brugernes input.

Overordnet yder projektet tre bidrag: teoretisk og empirisk viden om de to strategier og deres anvendelse i forhold til frontlinjeniveauet af den offentlige forvaltning; viden om, hvordan vi øger uddannelseschancerne hos udsatte børn, hvilket udgør en stor fremtidig samfundsmæssig udfordring; og projektet viser, hvordan såvel felteksperimenter som surveyeksperimenter kan anvendes til at løse en række metodiske udfordringer inden for studier af offentlig forvaltning.

Udgivet august 2011

Download pdf


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.