Yonatan Schvartzman

Metastyring af markedsudvikling: Policystrategier og netværkskoordinering i udvikling af nye markeder. Et komparativt studie af udviklingen af det danske og det svenske økologimarked

Et øget fokus på miljøproblemer har igennem de sidste tre årtier skabt stigende interesse for ændringer i forbrugsmønstre hen imod et ’grønt’ forbrug. Tidligere erfaringer antyder dog, at markedet for grønne produkter ikke altid udvikles af sig selv. Det er blevet tydeligt, at statslig intervention spiller en vigtig rolle i udviklingen af nye industrier og markeder. Denne afhandling ser på statslig intervention i et af disse grønne markeder: det økologiske fødevaremarked.

Staten kan dog ikke fremme nye markeder og industrier ved at handle alene. Udvikling af nye markeder kræver ofte engagement fra private virksomheder, der kan skubbe markedet fremad. Men hvordan kan staten aktivere markedsaktørerne? Dette er det centrale spørgsmål i afhandlingen. Gennem en kvalitativ analyse af intervention i det svenske og det danske økologimarked viser afhandlingen, at dannelse af netværkskoordinering mellem markedsaktører, interessegrupper og staten kan være et betydningsfuldt redskab til at få private aktører til at handle og støtte implementeringen af politiske programmer.

Afhandlingen bidrager til litteraturen om metastyring, hvor samspillet mellem staten og private står i fokus, og kan derfor være relevant for andre områder, hvor realisering af statens visioner afhænger af en flerhed af offentlige og private aktører.

Udgivet marts 2012

Download pdf


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.