Flemming Svith

Nyhedsjournalistik – bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år

Hvordan har journalisters forklarende praksis udviklet sig de seneste fire årtier, hvorfor det, og hvad kan det betyde? Det er de grundlæggende spørgsmål, som afhandlingen beskæftiger sig med. I afhandlingen inddrages nye værktøjer til at analysere nyhedsartiklers forklarende dimensioner, og afhandlingen bidrager med ny viden om, hvordan journalistikken forholder sig til forklaringer, hvad forklaringer er, hvordan forklarende journalistik har forandret sig over tid, samt hvilke forhold der kan forklare graden og karakteren af forklarende journalistik. Begreber og perspektiver kan desuden anvendes i undersøgelsen af andre sammenhænge.

De empiriske analyser peger på, at journalister på betalingsaviser ser ud til at have skiftet rolle fra bestyrere af en offentlig debat, der overlader den diskursive konstruktion af virkeligheden til politiske aktørers forklaringer, til at være bidragydere til den offentlige debat gennem forklaringer, som dels henter autoritet gennem referering af i politisk forstand værdineutrale ekspertkilder, dels hos journalisten selv. Det er afhandlingens hovedargument, at den aktuelle nyhedsjournalistik i betalingsaviserne, anskuet ud fra sin forklarende karakter, ser ud til at være bedre end sit renommé og bedre i dag end for 20 år eller 40 år siden.

Udgivet Maj 2011

Download pdf


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.