Mads Leth Felsager Jakobsen

Når usikkerheden er størst ... En analyse af idéer, EU-krav og globaliseringens betydning for liberaliseringsprocesserne i de danske sektorer for telekommunikation og elektricitetsforsyning

Det er en udbredt forestilling, at globaliseringen og krav fra EU på en række politikområder har udhulet EU’s medlemsstaters autonomi til selv at fastlægge politikken. Det gælder også i forhold til de seneste årtiers liberaliseringsreformer inden for elforsyning og telekommunikation, hvor tidligere offentligt ejede monopoler i stort omfang er blevet afløst af private konkurrenceudsatte selskaber. Forestillingens holdbarhed undersøges i denne afhandling primært gennem caseanalyser af de danske el- og telesektorer. Afhandlingen viser, at selvom globaliseringen og krav fra EU destabiliserede den hidtidige monopolorganisering i de to sektorer, så påvirkede nationale aktører udformningen af den nye konkurrenceorganisering. Samtidig havde destabiliseringen gjort aktørerne usikre på deres egne interesser, hvorfor aktørernes idéer kom til at påvirke reformprocesserne og deres udfald. Det gjorde de, fordi aktørerne brugte idéerne til at specificere deres interesser. Mere generelt viser afhandlingen, at idéer får større effekt, jo mere usikre aktørerne er på deres egne interesser. Denne usikkerhed mindskes alt andet lige, jo stærkere, mere entydigt og dækkende presset fra globaliseringen og EU-krav er.

Udgivet februar 2007


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.