Michael Bang Petersen

Straf eller rehabilitering? Et studie i evolutionspsykologi, følelser og politisk holdningsdannelse

Skal kriminelle straffes hårdt for deres forbrydelser, eller bør samfundet snarere reagere med rehabilitering? Dette centrale politiske spørgsmål har folk svært ved at give et entydigt svar på. Mange udtrykker både støtte til straf og rehabiliterende tiltag. Ligeledes kan folk, der generelt støtter straf, i forhold til en konkret sag støtte rehabilitering og omvendt. Klassisk holdningsforskning tager sådanne inkonsistente svar som udtryk for, at folk danner deres holdninger tilfældigt og ikke interesserer sig for politik. I afhandlingen undersøges gyldigheden af denne klassiske forståelse. Afhandlingen introducerer evolutionspsykologi i den politologiske holdningsforskning. De tvetydige og skiftende holdninger præsenteres som et produkt af medfødte følelsessystemer, der er designet til fleksibelt at reagere på bestemte informationer om antisociale personer. Afhandlingen viser på den baggrund, hvordan holdninger til konkrete kriminalitetssager dannes, hvordan generelle holdninger til straf og rehabilitering dannes, og hvordan disse holdninger hænger sammen med politiske holdninger om indvandrere og omfordeling.

Udgivet september 2007


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.