Martin Bækgaard

Udvalgsmedlemskab, organisering og præferencer: Analyser af sektorisering i danske kommuner – en sammenfatning

I denne afhandling belyses to centrale aspekter af den såkaldte sektoriseringstese ifølge hvilken, der er en sammenhæng mellem politikeres udvalgstilhørsforhold og deres udgiftspolitiske præferencer. Det ene aspekt handler om, hvorfor der er en sammenhæng mellem politikeres udvalgstilhørsforhold og deres præferencer. Det andet aspekt vedrører, om sammenhængen er stærkere under nogle omstændigheder end andre.

Blandt afhandlingens hovedfund er en påvisning af, at udvalgsmedlemmers præferencer i betydelig grad ændres som en funktion af, hvor længe de har siddet i det samme udvalg. Endvidere viser analyserne, at sammenhængen er betinget af det formelle organisatoriske design på den måde, at sammenhængen er stærkere i politiske forsamlinger med mere specialiserede udvalg og politikere.

Afhandlingens resultater er baseret på analyser af data om danske kommunal­politikeres præferencer på en række forskellige politikområder i tre på hinanden følgende valgperioder (i tidsrummet 2000-2009) og på data om udviklingen i udvalgssystemerne i de danske kommuner. Afhandlingen er dermed relevant for alle, som interesserer sig for enten de stående udvalgs betydning, politikeres udgiftspræferencer, politisk holdningsdannelse eller dansk kommunalpolitik.

Udgivet november 2010

Download pdf


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.