Flemming Juul Christiansen

Politiske forlig i Folketinget

Vigtige, politiske beslutninger i Danmark bliver ofte truffet i politiske forlig mellem Folketingets partier. Men hvad er forlig, og hvorfor bliver de indgået? Denne bog forsøger at give et svar. Forlig udgør en måde for regerings- og oppositionspartier at indgå bindende aftaler med hinanden på og har især betydning, når der sidder en mindretalsregering. Partierne har brug for at binde hinanden for at kunne samarbejde, samtidig med at de konkurrerer om vælgerne.

Bogen bidrager til en gryende, international litteratur om koalitionsstyring ved at introducere partikonkurrence som forklaring. Analysen dækker love omfattet af politiske forlig i Folketinget i perioden fra 1953 til 2005. Resultaterne viser, at partikonkurrence samt regeringens flertalsstatus er afgørende forklaringer på udviklingen i forligshyppighed over tid. På tværs af politikområder udgør ’ny politik’ også en vigtig forklaring. Endelig påviser bogen en stigende tendens til, at politiske partier benytter sig af skriftlige aftaler i forbindelse med indgåelsen af politiske forlig.

Udgivet november 2008.

Download pdf


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.