Årgang 50, nr. 4 | 50-års jubilæumsnummer

Forord

Politicas redaktion har bedt mig – sikkert fordi jeg repræsenterer en ældre generation af redaktionsmedlemmer – om at skrive et par ord som introduktion til tidsskriftets store og flotte jubilæumsnummer. Det gør jeg gerne. Politica startede i slutningen af 1960’erne som et fagligt ambitiøst studenterprojekt. Dengang var der jo kun ét Institut for Statskundskab, og en gruppe engagerede studenter af forskellig faglig og politisk observans mente, at der var behov for en kanal for faglig engageret meningsudveksling og forsknings- og vidensformidling, også gerne med udblik til tilgrænsende fag, historie, filosofi etc. De første par numre kom i duplikeret A4-format, men inden længe gik man over til et mindre format. Skrivemaskinetypografien holdt sig dog ganske længe; den giver fortsat numrene fra den periode et absolut tidstypisk præg. Og hele tiden diskuterede man, hvordan balancen mellem temanumre og samlenumre skulle være. Det gør man vist stadigvæk! Et problem i den første halve snes år var at sikre regulariteten i udgivelsen, også fordi redaktionsmedlemmerne også var optaget af mange andre ting end tidsskriftudgivelse. I takt med, at nogle af dem blev færdige med studierne – og i nogle tilfælde også blev ansat på instituttet – voksede forståelsen for, at der kunne være en idé i at udvikle Politica til et egentligt politologisk fagtidsskrift, hvis udgivelse i højere grad blev varetaget af instituttets lærere. Sidst i 1970’erne blev der derfor foretaget forskellige redaktionelle omrokeringer, som skulle sikre, at Politica i højere grad blev et primært fagligt forankret tidsskrift for politisk videnskab, udgivet ved det dengang dominerende statskundskabsinstitut i Aarhus. Noget af inspirationen til denne omorientering kom i øvrigt fra de andre nordiske lande. Operationen lykkedes, og heldigvis døde patienten ikke. Tværtimod udviklede tidsskriftet sig gradvist henimod den position, som Politica nu har: En veletableret og bredt forankret institution i dansk statskundskab, som fungerer som en helt nødvendig udgivelseskanal for fagligt solide artikler inden for politologiens mange forskellige delområder, med peer review og al den slags. Og tidsskriftet udgives vel at mærke på dansk. Det har gennem alle de mange år været vigtigt for de forskellige redaktioner at holde fast i, at udgivelsen af Politica er med til at styrke den opfattelse, at faglige aktiviteter også skal kunne varetages på nationalsproget. Det ville virkelig være trist, hvis statskundskab ikke også kunne bedrives på dansk og formidles på dansk til en dansk offentlighed! Også af den grund er der al mulig grund til at gratulere Politicas nuværende redaktion med, at man så overbevisende har kunnet leve op både til faglige og sproglige målsætninger – samtidigt med, at man også har kunnet holde fast i regulariteten i udgivelseskadencen. Redaktionen har valgt at markere, at Politica nu er i sin 50. årgang med som årgangens sidste nummer igen at udsende et hard copy-samlenummer, hvortil man har udvalgt ti artikler fra de første 40 årgange. Det synes jeg er en fin måde at markere jubilæet på. Udvælgelseskriterierne har i øvrigt været at finde frem til nogle fagligt markante artikler, men også til artikler, som gennem årene har opnået en betydelig udbredelse, i undervisning og på anden måde. Til lykke til Politica – og tak til redaktionen for en flot jubilæumsgave: Til alle os fra alle jer!

Jørgen Elklit


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.